خدمات CNC گوشی

خدمات CNC گوشی

دستگاه سی ان سی در تعمیرات موبایل جهت حذف تراشه های مختلف روی برد قابل استفاده است.

به واسطه آن حذف تراشه های CPU، Baseband، CHIP، HDD، WIFI مناسب و راحت بوده و کوچک ترین آسیبی به برد نمی‌رساند.

شرایط پذیرش CNC

قوانین ارسال برد و ال سی دی و CPU برای CNC :

قوانین ال سی دی:
۱. تست کامل ال سی دی قبل از ارسال بر عهده فرستنده بوده و مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال ال سی دی شما ندارد
۲. هرگونه خطای CNC اعم از شکستگی ال سی دی سوراخ شدن توسط مته CNC و یا هرگونه آسیب فیزیکی حاصل از CNC بر عهده فرستنده بوده و مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال ال سی دی شما ندارد
۳. انتخاب آیسی برای CNC و هرگونه اشتباه حاصل از انتخاب آیسی برای CNC برعهده فرستنده بوده و مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال ال سی دی شما ندارد
۴. در صورت عدم تست ال سی دی بعد از عملیات CNC موبایل چی هیچ مسئولیتی در مورد اتفاقات ثانویه ندارد
قوانین برد:
۱. انتخاب آیسی برای CNC برعهده فرستنده بوده و مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال برد شما ندارد
۲. جداسازی بردهای ۲ طبقه بر عهده فرستنده بوده و مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال طبقات برد شما و یا از دست رفتن پایه های طبقات برد شما ندارد
۳. هرگونه آسیب ناشی از CNC بر عهده فرستنده بوده و مجموعه موبایل چی هیج مسئولیتی در قبال برد شما ندارد
قوانین CPU :
۱. در صورت ارسال برد برای CNC رم دستگاه شما مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال CNC برد شما ندارد
۲. در صورت ارسال CPU برای جداسازی رم از روی CPU مجموعه موبایل چی هیچ مسئولیتی در قبال CNC رم شما ندارد